Công an tỉnh Long An - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An: Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp

12/06/2019
Vừa qua, Công an tỉnh Long An phối hợp Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2018.

5 năm qua, lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tỉnh Long An luôn làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được tăng cường; đa dạng về hình thức, sáng tạo về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức trong các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Long An tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình được nhân rộng; phong trào nhiều nơi có sự chuyển biến; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên.

Thừa ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Hiện nay, bình quân hàng năm có trên 165/192 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “An toàn về an ninh, trật tự” và xếp loại phong trào vững mạnh trở lên, đạt tỷ lệ bình quân 86,04%.

Nổi bật như, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa"; Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền với xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh gắn với triển khai, thực hiện Đề án 01 về “Xây dựng tổ chức Công nhân tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có đông công nhân lao động lưu trú”; Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ động triển khai đến hội viên các nghị quyết của Đảng; chương trình, kế hoạch của Nhà nước về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới, kết hợp tuyên truyền, phổ biến âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp ngành Công an tuyên truyền thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội...

Ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh Long An thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 - 2020.


Nhân dịp này, Công an tỉnh Long An đã ký kết Kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh Long An thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 - 2020.

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website