Đẩy mạnh công tác tham mưu, hiệp đồng phối hợp trong lực lượng Cảnh sát

12/04/2019
Ngày 12/4/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tham mưu các đơn vị khối Cảnh sát quý I/2019. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2019, các đơn vị khối Cảnh sát đã phối hợp với Văn phòng Bộ Công an bám sát chương trình công tác để tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ huy, chỉ đạo các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đạt được những kết quả tích cực. Định kỳ hàng tháng đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị sơ kết, đánh giá kết quả, kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao; tham mưu sơ, tổng kết nhiều chuyên đề công tác và ban hành các văn bản quan trọng, có ý nghĩa chiến lược chỉ đạo các lĩnh vực công tác Công an như đề xuất Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”...
 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an
phát biểu tại Hội nghị.


Bên cạnh đó, Văn phòng và lực lượng tham mưu khối Cảnh sát đã phối hợp tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội để tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản theo mô hình tổ chức mới... 

Các đại biểu dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả công tác, mối quan hệ phối hợp; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất. Đồng thời, tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư sửa đổi về nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên ghi nhận những kết quả đạt được và những kiến nghị đề xuất của lực lượng tham mưu Cảnh sát đã tham gia ý kiến tại Hội nghị.
 

Lãnh đạo các đơn vị tham mưu khối Cảnh sát phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

 

Trong quý II/2019, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đề nghị lực lượng tham mưu Cảnh sát tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết quý I/2019. Tập trung tham mưu hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy trình những mặt công tác lớn, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bám sát chương trình công tác của Bộ và các đơn vị, theo dõi kết quả thực hiện; nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội để tham mưu đẩy mạnh các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, có từng chuyên đề cụ thể để chủ động trong công tác, góp phần hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2019. Rà soát các Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, Bộ Công an với các bộ, ngành để tham mưu cho Bộ chỉ đạo thống nhất đầu mối theo dõi thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị.


Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác thống kê báo cáo, tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản chỉ đạo chung, thống nhất trong toàn quốc. Phối hợp chuẩn bị nội dung, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ lãnh đạo Bộ dự họp Quốc hội, Chính phủ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Cảnh Toàn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website