Chú trọng công tác huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu đối với lực lượng Cảnh sát cơ động

26/02/2020
Sáng 26/02/2020, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác huấn luyện năm 2020. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện. Từng nội dung, chương trình, hệ thống tài liệu giáo án bài giảng phù hợp với mục tiêu huấn luyện đề ra. Kết thúc chương trình huấn luyện, các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, đồng thời rút kinh nghiệm. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đảm bảo chất lượng, an toàn cao nhất về mọi mặt, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. 


Qua theo dõi kiểm tra đôn đốc và báo cáo kết quả công tác huấn luyện của các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã công nhận 28 Đơn vị đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi, 25 Đơn vị đạt danh hiệu khá…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, để chủ động sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thắng lợi, không để bị động bất ngờ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện; xác định công tác huấn luyện là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ. 

Thời gian tới, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và CSCĐ Công an các địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp công tác công an trọng tâm năm 2020; các Thông tư, quy định của Bộ Công an về công tác huấn luyện cũng như Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, theo phương án và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại Hội nghị.


Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự quản lý điều hành của thủ trưởng đơn vị đối với công tác huấn luyện. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên, là “xương sống” nhằm xây dựng lực lượng “chính quy, tinh nhuệ”...

 

 

Tâm Phạm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website