Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

10/01/2020
Ngày 10/01/2020, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Lễ ra quân. 

 

Phát lệnh tại Lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng Công an tỉnh, nhất là lực lượng tăng cường cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo đảm tốt an ninh, trật tự, không để xảy ra khiếu kiện đông người, trọng án, tai nạn giao thông, cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng… Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy trình, chế độ, mệnh lệnh công tác và Điều lệnh Công an nhân dân; thực hiện tốt văn hóa ứng xử đối với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình trong lòng nhân dân.
 
Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của các lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu quyết tâm đạt được.
 
Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tạ Lễ ra quân.

 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn được phân công phụ trách… Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng cùng chung tay hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019 quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả mục tiêu: Giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Toàn cảnh Lễ ra quân.

 
Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu là 839 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chính quy và 237 tập thể, cá nhân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Bộ Công an tặng Bằng khen; 01 đơn vị được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 02 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua; 20 tập thể được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và hàng chục tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận đánh giá kết quả, thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2020… 
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình.

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của cán bộ, nhân dân và các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đạt được. 
 
Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, Công an tỉnh Thái Bình phải chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Hội nghị cấp cao ASEAN, hoạt động trên cương vị Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước, của tỉnh. Giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 
Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo, không để đối tượng sử dụng phạm tội, không để đốt pháo trong dịp Tết Canh Tý. 
 
Tập trung củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, coi đây là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu có ý nghĩa quyết định thắng lợi khi thực hiện nhiệm vụ chính trị… Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Công an nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tăng cường Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. 
 

 
PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website