Đảng bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND:Hội nghị quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

06/04/2012
Ngày 5/4/2012, Đảng bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị trực tuyến, quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an tới dự. Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Tổng cục và báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị; Kế hoạch triển khai thực hiện và Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Tổng cục; quán triệt Quy định của BCH Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI) …
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy CATW và Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, XDLL, ngoài việc tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết trong nội bộ, Tổng cục cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy CATW, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW hướng dẫn các tổ chức Đảng trong Đảng bộ CATW và trong lực lượng CAND, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để lực lượng CAND thực sự gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng này. Cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Tổng cục XDLL CAND. Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát , kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) …

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Bá Thiều đề nghị: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) hiệu quả và đúng yêu cầu của Đảng ủy CATW. Kết hợp việc học tập, thực hiện Nghị quyết gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động. Tập trung cao cho việc tổ chức thực hiện đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), coi đây là khâu đột phá. Vừa tham mưu, vừa tổ chức quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết, quan tâm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết./.


 

Quỳnh Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website