Gặp mặt Đoàn đại biểu có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai

09/08/2022
Lượt xem: 345
Ngày 09/8/2022, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có 25 dân tộc anh em cùng chung sống. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 66,2% dân số tỉnh. Sau khi thực hiện sáp nhập, hiện nay tỉnh Lào Cai có 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 152 đơn vị hành chính cấp xã, có 26 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. 

Toàn cảnh buổi tiếp.


Đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai hiện nay có trên 1.100 người, là những người tiêu biểu, gương mẫu, có sức truyền cảm mạnh mẽ trong cộng đồng thôn bản, dòng họ, dân tộc. Thời gian qua, những hoạt động của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với từng người, từng hộ gia đình trong thôn bản. Với vai trò của mình, người có uy tín đã giúp các ngành chức năng triển khai nhiều nhiệm vụ trong công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương như vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, tố giác tội phạm; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật.... Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động của người có uy tín đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tích cực cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 

Những công lao đóng góp của các già làng, trưởng bản, người có uy tín đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước; là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Hầu Văn Lý nhiệt liệt chúc mừng thành tích to lớn của người có uy tín, tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.

Thiếu tướng Hầu Văn Lý phát biểu tại buổi tiếp.


Thiếu tướng Hầu Văn Lý nhấn mạnh, đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, kẻ địch và phần tử xấu sẽ tiếp tục lợi dụng những khó khăn tạm thời trong đời sống, những thiếu sót trong thực hiện chính sách để tác động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước. 

Đồng chí Phó Cục trưởng mong muốn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, tiêu biểu của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào tấn công tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự, tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp, đóng góp vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Tiếp tục vận động đồng bào giữ vững khối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nêu cao cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ địch và các phần tử xấu, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Các đại biểu dự buổi tiếp. 


 

 

Nguyễn Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website