Giao ban công tác tư tưởng CAND quý III/2014

07/10/2014
Sáng 07/10/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) tổ chức giao ban công tác tư tưởng quý III/2014. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị.

Trước tình hình chính trị, xã hội trên thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; những khó khăn, thách thức của nền kinh tế trong nước, đặc biệt là: Những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ và chế độ, chính sách liên quan đến dự án Luật CAND (sửa đổi) về việc triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy Bộ Công an” đã thu hút sự quan tâm và tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội nghị cho thấy, cán bộ, chiến sỹ CAND luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã quan tâm chỉ đạo nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ngay từ cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động chính trị tư tưởng, như: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 69 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong CAND theo Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 và thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ…
 

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu tại Hội nghị.


Kết luận Hội nghị và trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng quý IV/2014, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh việc hoàn thành nghiên cứu đề tài khoa học “Lý luận về công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND” và đề tài “Văn hóa giao tiếp ứng xử của lực lượng CAND”. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục XDLL CAND chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống CAND. Hoàn thành Thông tư của Bộ Công an quy định về tổ chức các ngày lễ lớn trong CAND. Ban hành và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong CAND. Công an các đơn vị, địa phương cần tổ chức tốt việc tổng kết công tác năm 2014 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua đảm bảo khách quan, đúng tiêu chuẩn, động viên được các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu.../.

Ninh Kiệt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website