Công an tỉnh Gia Lai triển khai công tác năm 2020

03/01/2020

Ngày 02/01/2020, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công an tỉnh Bắc Giang tổng kết công tác Đảng và công tác công an năm 2019

03/01/2020

Sáng 03/01/2020, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 tại Công an tỉnh Hà Nam

03/01/2020

Sáng 03/01/2020, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam...

Công an tỉnh Ninh Bình tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020

02/01/2020

Sáng 02/1/2020, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc

02/01/2020

Sáng 02/01/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 tại Công an tỉnh Đồng Nai

31/12/2019

Ngày 31/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

31/12/2019

Chiều 31/12/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai công tác năm 2020

31/12/2019

Sáng 31/12/2019, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Công an tỉnh Hòa Bình triển khai công tác năm 2020

31/12/2019

Sáng 31/12/2019, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Công an tỉnh Hòa Bình.

Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác năm 2020

28/12/2019

Sáng 28/12/2019, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website