Bạc Liêu: Giữ gìn bình yên phum, sóc

02/04/2021
Thời gian qua, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử và bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự (ANTT), góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhiều năm qua, cùng với các ngành, các cấp, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu luôn đặc biệt quan tâm đến đồng bào Khmer bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông; trao vốn, con giống, cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho bà con… Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc; thường xuyên tiếp xúc, vận động Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Ban Quản trị các chùa Khmer phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào tăng ni, phật tử và bà con nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lực lượng Công an thường xuyên xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trong các dòng tộc Khmer góp phần giữ gìn bình yên phum, sóc.

 

Thượng tọa Tăng Sa Vong, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, thời gian qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào tăng ni, phật tử và bà con nhân dân, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. 

Công an tỉnh Bạc Liêu trao phần quà do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu.

 

Trung tá Danh Quy Nhơn, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi đánh giá, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hưng Hội thời gian qua được đảm bảo ổn định. Để đạt được kết quả đó, vai trò của chức sắc, người có uy tín là rất quan trọng; đây là những cánh tay nối dài cùng với lực lượng Công an phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 thời gian qua, các vị chức sắc, người có uy tín đóng vai trò rất lớn trong việc giải thích cho đồng bào, phật tử Khmer hiểu rõ tình hình dịch bệnh, từ đó chung tay cùng cả hệ thống chính trị ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh cũng như công tác đảm bảo ANTT tại các phum, sóc, nhất là vào các dịp Lễ, Tết.

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có hàng trăm vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử, bà con nhân dân tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống bà con đồng bào, đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên phối hợp với Ban Quản trị các chùa hỗ trợ nhà ở, vay vốn làm ăn, tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

 

Vào các dịp Lễ, Tết của đồng bào Khmer, Công an tỉnh Bạc Liêu đều thành lập Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà; đồng thời tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, người có uy tín phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tích cực vận động bà con nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT; hòa giải các mâu thuẫn trong họ tộc, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương trợ giữa các hộ gia đình. 

Thời gian tới, bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, vay vốn làm ăn, tặng quà cho các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, Công an tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương khôi phục bản sắc văn hóa, ngành nghề và sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch ở những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống, giúp đồng bào có cuộc sống ngày một tốt đẹp, hòa nhập cùng sự phát triển chung của địa phương và đất nước. 

Trọng Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website