Biểu dương chức sắc, tín đồ tiêu biểu tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo tỉnh Hà Nam

29/10/2020
Ngày 29/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự Hội nghị.


Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có: đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; đại diện các chức sắc, tín đồ tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo tỉnh Hà Nam...

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh Hà Nam đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở những vùng có đông đồng bào các tôn giáo sinh sống, đã có nhiều cách làm hay, mô hình phong trào hấp dẫn, nội dung cụ thể và sát thực, thu hút được đông đảo cán bộ, nhân dân và đặc biệt là các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia. Qua đó, đã góp phần phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, bảo đảm các hoạt động tôn giáo tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, tiếp tục củng cố, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của các cấp, các ngành, đoàn thể, quan tâm xây dựng Công an xã chính quy... Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, trong vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc, các tín đồ, các điển hình tiên nêu cao tinh thần “kính chúa yêu nước”; “đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”, “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào cách mạng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp, giúp lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, phá hoại của các thế lực thù địch, trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của địa phương...
 

 

Xuân Mai
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website