Công an thành phố Cần Thơ khẩn trương triển khai thực hiện Đề án 06

14/05/2022
Lượt xem: 894
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Đề án này được triển khai với quy mô lớn, tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số, công dân số nên phải khẩn trương thực hiện các phần việc được phân công để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công việc được giao. Chính vì vậy, Công an TP Cần Thơ đang tích cực khẩn trương triển khai thực hiện Đề án 06.

Ngay từ tháng 3/2022, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 cấp TP do đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP làm Trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP làm Phó trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch, đề ra giải pháp, biện pháp, lộ trình triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06. Đến nay, 100% cấp quận, huyện; cấp xã; cấp ấp, khóm trên địa bàn TP đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06. Xác định quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an. Thủ trưởng Công an các đơn vị, nhất là Trưởng Công an các quận, huyện phải trực tiếp tham gia, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Chú trọng việc làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thực hiện chuyển đổi số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Ban Giám đốc Công an TP sẽ tổ chức họp định kỳ để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án quan trọng này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao đổi với người dân về công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

 

Hiện Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; bảo đảm 100% công dân được thu thập thông tin dân cư, được cấp số định danh cá nhân và 100% công dân trong độ tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Công an các xã, phường, thị trấn đang phối hợp với ngành Y tế xã, phường, thị trấn rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin dữ liệu tiêm chủng. 

Tính đến ngày 10/5/2022, Công an 83 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiếp nhận gần 410.000 trường hợp cần rà soát do Y tế cấp xã gửi danh sách. Đã hoàn thành ra soát, đối chiếu 296.386 trường hợp (đạt tỷ lệ 67,3%); trong đó Công an huyện Vĩnh Thạnh đã hoàn thành 100%. Đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia (11 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ Công an), Công an TP Cần Thơ đã triển khai, tiếp nhận hồ sơ các thủ tục: Làm con dấu mới; đăng ký thường trú, tạm trú; khai báo tạm vắng… Cụ thể, thủ tục làm con dấu mới nhận 10 hồ sơ, đã giải quyết 09 hồ sơ, 01 hồ sơ đang giải quyết. Lĩnh vực đăng ký cư trú tiếp nhận 2.448 hồ sơ, đã giải quyết 1.987 hồ sơ; không đủ điều kiện tiếp nhận 461 hồ sơ… 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết thêm, tinh thần chính của Đề án số 06 là tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Vì vậy, từng cán bộ, chiến sỹ đang bám sát tinh thần này, thực hiện một cách quyết liệt, coi đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của Công an TP.  

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra công các cấp Căn cước công dân trên địa bàn.

 

Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực của đời sống.  

 

Văn Đức - Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website