Công an tỉnh Lai Châu phấn đấu hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

06/09/2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định. Đến nay, việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành; đồng thời tiếp tục tăng cường rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính; mỗi công dân sẽ được cấp 01 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập thông tin về dân cư; cấp số định danh cá nhân...

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Lai Châu thu thập dữ liệu dân cư tại xã Sùng Phài.

 

Để nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh Lai Châu đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến Công an xã, phường, thị trấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nội dung quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trách nhiệm của Công an các cấp trong việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu phúc tra, kiểm tra dữ liệu dân cư tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên.

 

Năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, là trách nhiệm của toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu. Căn cứ kế hoạch tổng thể triển khai dự án của Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã xây dựng Kế hoạch số 812/KH-CAT-PC06 ngày 19/3/2020 về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị nghiệp vụ và thời gian chi tiết thực hiện.

Hiện nay, Công an các huyện, thành phố đang đẩy mạnh hoàn thiện thu thập phiếu thông tin dân cư đối với những hộ gia đình đi vắng, các trường hợp công dân từ tỉnh ngoài chuyển đến đăng ký hộ khẩu thường trú và các trường hợp mới sinh. Cùng với việc gấp rút thu thập, kiểm tra thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành khảo sát vị trí, địa điểm lắp đặt trang thiết bị, đường truyền trên địa bàn tỉnh để vận hành...

Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Lai Châu tiến hành phúc tra, kiểm tra dữ liệu dân cư tại Công an huyện Sìn Hồ.

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đến 25/8/2020 về cơ bản trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Cụ thể, đã thu thập được thông tin dân cư: 451.214/460.040 phiếu, đạt 98,1%. Cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư: 14.922 phiếu. Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã được thu thập, yêu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng. Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành phúc tra, kiểm tra 415.336/451.214 phiếu, đạt tỷ lệ 92%. Từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa. Ngoài ra, Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng 03 tin, bài, 11 bài phát thanh, 23 tờ rơi, 306 cuộc họp tổ dân phố với 14.572 người tham gia…

Những kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút hoàn thành Dự án tại Công an tỉnh Lai Châu, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 01/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ của việc thực hiện Đề án trên cả nước, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tổ chức trong tình hình hiện nay.

 

Hữu Toàn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website