Công an tỉnh Tuyên Quang ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

25/04/2019
Vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức ký Quy chế phối hợp theo Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSND-TAND (gọi tắt là: Thông tư số 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2018) giữa Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao: Quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Theo đó, việc ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội là căn cứ quan trọng, cần thiết để cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Bên cạnh đó còn tăng cường trách nhiệm và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 ngành: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, góp phần phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm. 

Nội dung Quy chế phối hợp đã quy định cụ thể những loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến người phạm tội cần được thông báo, gửi, cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ tốt các hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự. Thông tin, tài liệu được thông báo, gửi chỉ được sử dụng vào mục đích phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký Quy chế phối hợp.


Việc ký kết, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Thông tư số 05 giữa Công an với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang là căn cứ pháp lý quan trọng, cần thiết để cơ quan tiến hành tố tụng các cấp ở địa phương gửi và yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến người phạm tội. Thông qua đó phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng; đồng thời giúp cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website