Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an ký kết Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015

18/03/2015
Sáng 18/3/2015, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm thi đua số 4  gồm Công an 8 địa phương Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định và Vĩnh Phúc đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015. Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Thực hiện khẩu hiệu hành động của Bộ Công an năm 2015 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cụm thi đua số 4 đã đề ra các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể để các đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện như, tập trung vào một số công tác: Tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 sát với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, phục vụ có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trên 90%, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 75% trở lên số vụ phạm tội về trật tự xã hội và 95% trở lên đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra tiêu cực, oan, sai, lọt tội phạm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

 

Lãnh đạo Công an 8 địa phương thuộc Cụm thi đua số 4 ký Giao ước thi đua.Năm 2015, có 5/8 địa phương trong Cụm thi đua số 4 đăng ký Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 3/8 địa phương đăng ký Cờ thi đua xuất sắc của Bộ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Lê Văn Đệ thể hiện sự nhất trí cao với nội dung Giao ước thi đua mà Cụm thi đua số 4 đã đề ra; đồng thời đề nghị các địa phương bám sát hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua đã ký kết và khẩu hiệu hành động của Bộ Công an, xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương mình, tích cực đổi mới hoạt động của Cụm. Trong quá trình thực hiện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chéo lẫn nhau, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến ra toàn Cụm…/.

 

Thy San
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website