Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Công an tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

25/07/2020
Ngày 25/7/2020, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh, trật tự; lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, chính trị ở địa phương, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm của Công an tỉnh Tuyên Quang đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường; trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thế trận an ninh nhân dân gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Đảng bộ Công an tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; đồng chí Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Đại hội. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cần tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết tốt các tình huống phức tạp nổi lên trên địa bàn tỉnh. 
 

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đồng chí Chẩu Văn Lâm và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Bạn Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới.


Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang cần triển khai tốt các kế hoạch, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; không để hình thành tổ chức sản xuất đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là tổng kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... phấn đấu là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng, tập trung dân chủ vì sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu… đặc biệt là tăng cường cho lực lượng Công an xã...

 

Minh Tuyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website