Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/07/2020
Sáng 15/7/2020, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

05 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác công an. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và yêu cầu thực tiễn để đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo; đã xây dựng được các nghị quyết chuyên đề để tăng cường sự chỉ đạo, tạo động lực thúc đẩy toàn diện các mặt công tác, tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đều thực hiện đạt và vượt. 
 

Các đại biểu tham dự Đại hội.


Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu, ở cơ sở được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới… Kết quả đó đã góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo...
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, chiến công và thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thứ trưởng; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an; phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. 
 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.


Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã…
 

Thứ Trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Lê Đình Sơn; đồng chí Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

 

Hùng Cường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website