Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

14/10/2015
Ngày 14/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại Hội trường 2-9, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội lần thứ XV của tỉnh nêu bật những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên. Trong đó, kinh tế tỉnh Gia Lai duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,81%, đạt chỉ tiêu Đại hội XIV đề ra. 

 

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 cũng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chất lượng tăng trưởng kinh tế một số mặt còn thấp, một số vấn đề xã hội bức xúc chậm khắc phục, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại còn một số mặt hạn chế, công tác xử lý cán bộ sai phạm, khuyết điểm còn chậm, gây bức xúc dư luận...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang đã chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong đó, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng nước bạn Campuchia trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển...

 

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự Đại hội.Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nêu trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng với nhân dân, không cửa quyền, hách dịch.../.

 

Ngọc Như
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website