Đảng bộ Công an TP Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

01/09/2017
Sáng 31/8/2017, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về kiểm tra thực hiện Nghị quyết trong Công an nhân dân (CAND) do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Công an thành phố (CATP) Hà Nội.
 

Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Thời gian qua, Đảng bộ CATP Hà Nội đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các cấp ủy Đảng trong CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy CATW, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP cũng như tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô và của CATP để tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; mở rộng dân chủ gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

 

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi kiểm tra.


Thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy CATW, Thành ủy Hà Nội góp phần củng cố, nâng cao nhận thức tư tưởng, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên CATP về tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân ở các cấp đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên CATP tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, đồng thời kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại…

Tại buổi kiểm tra, sau khi các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy CATW nêu lên một số vấn đề cần trao đổi, đại diện các Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ CATP Hà Nội đã trả lời thẳng thắn, trung thực về những bài học kinh nghiệm và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, sửa chữa, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thượng tướng Lê Quý Vương nhất trí với Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ CATP; khẳng định việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ CATP như tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa... đã thể hiện rõ sự gương mẫu của người đứng đầu; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đồng thời, Đảng bộ CATP đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác cải cách hành chính. Tác phong, thái độ trong giải quyết công việc phục vụ nhân dân của CATP được thực hiện tốt; qua đó, trở thành lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính của Thủ đô…

 

 
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra.


Thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị Đảng bộ CATP tiếp tục phát huy thành tích đạt được; có biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Đồng chí cũng khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có ý nghĩa vô cùng quan trọng; trong quá trình triển khai thực hiện phải chú ý bám sát các nhóm suy thoái với 27 biểu hiện để tiến hành kiểm điểm, khắc phục. Trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, Đảng bộ CATP Hà Nội cần đặc biệt chú ý 2 nhóm giải pháp quan trọng là công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng...

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh việc làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu cho Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy CATP có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị; kịp thời phát hiện, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"… Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ CATP; dự báo được những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn, đặc biệt vai trò góp ý xây dựng Đảng, duy trì lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng CAND. Tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng hình ảnh của người chiến sỹ Công an Thủ đô đẹp trong lòng nhân dân.


 

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website