Nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự

06/08/2019
Trong những năm qua, Công an tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ hiệu quả cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, thực hiện kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” của Tỉnh ủy Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm dân vận của Công an Quảng Trị” trong toàn lực lượng. Các hoạt động về công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ, thực tiễn công tác của từng đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Trên cơ sở bám sát nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường, đổi mới công tác dân vận và nội dung cụ thể trong Chương trình phối hợp kí kết giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận và các ban, ngành, đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện thiết thực, hiệu quả. Những thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được thông báo thường xuyên nhằm giúp nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh và tố giác tội phạm. Những buổi tuyên truyền pháp luật và phát động xây dựng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hiệu quả, thiết thực và phù hợp với thực tế tình hình của từng địa bàn, khu dân cư.

Tăng cường cán bộ Công an bám cơ sở là một trong những nội dung thực hiện công tác dân vận.​


Trong 3 năm từ 2016 - 2019, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hơn 8 đợt cao điểm về đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm tại hơn 240 điểm dân cư, thu hút hơn 6.700 lượt người tham gia; tổ chức cho gần 16.300 hộ gia đình kí cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; được quần chúng nhân dân cung cấp hơn 705 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, trong đó đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 101 khẩu súng các loại, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn cơ sở. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt cũng được chú trọng. Trong đó nổi bật là các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được xây dựng và nhân rộng đa dạng ở các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các mô hình hiệu quả ở cộng đồng dân cư như “Làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật” cùng với các mô hình mới được xây dựng trong các tôn giác như “Giáo xứ Phan Xá đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới” ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, “Niệm phật đường trật tự, an toàn, kỉ cương” ở xã Linh Hải, huyện Gio Linh, “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị” ở TP Đông Hà… đã từng bước khẳng định chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại nơi mình sinh sống, học tập và làm việc.

Bên cạnh đó, từ hiệu quả của hơn 20 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thời gian qua đã trở thành một trong những kênh thông tin thiết thực giúp lãnh đạo Công an các cấp nắm thông tin, tình hình liên quan đến tinh thần, trách nhiệm và thái độ, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện sai phạm, đồng thời xác minh, xử lí những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự được người dân trao đổi, phản ánh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh cũng được đẩy mạnh gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã góp phần mang lại hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đột phá từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an theo phương châm “nói đi đôi với làm”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Trên tinh thần đó, đến nay toàn lực lượng Công an tỉnh đã có 234 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy nhận công tác về phụ trách địa bàn 117 xã trọng điểm phức tạp; 14 đồng chí về đảm nhận các chức danh Công an xã, thực hiện nhiệm vụ bám dân, bám cơ sở, kịp thời nắm tình hình các vấn đề phức tạp nảy sinh, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định tình hình tại các “điểm nóng” nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thực tiễn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được Công an các đơn vị đổi mới, chú trọng, với mục tiêu đơn giản hóa, không gây phiền hà cho nhân dân, tạo điều kiện để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân như quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát giao thông… đã thường xuyên đẩy mạnh cải cách các thủ tục, công khai hóa các quy định tiếp dân, tạo sự gần gũi với nhân dân, duy trì làm việc vào ngày thứ 7 ở các bộ phận hành chính, tiếp dân; chuyển kết quả cấp chứng minh nhân dân, hộ chiếu, đăng kí phương tiện thông qua bưu điện; trực tiếp về cơ sở làm chứng minh nhân dân tại trường học, địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhà đối tượng chính sách, người tàn tật, người già yếu, neo đơn… được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ.

Với những hiệu quả mang lại từ công tác dân vận trong toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; tích cực tham gia và phát huy hơn nữa trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

 

Kiều Hảo
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website