Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái

22/07/2020
Sáng 22/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về ANTT phát sinh trên địa bàn, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân, góp phần quan trọng đưa địa phương là một trong những tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian qua…
 
Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; “tăng cường cơ sở” theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”… Công an tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương sớm hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% số xã trên địa bàn tỉnh.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 91,14%, trong đó trọng án đạt 98,44%, vượt chỉ tiêu đề ra. Xác lập, đấu tranh 215 chuyên án về ma túy, trong đó có nhiều chuyên án lớn; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường… đạt kết quả tốt; kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 97,67%; công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được nâng cao; làm tốt công tác quản lý dân cư, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Công tác phòng, cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh được tăng cường và bảo đảm; triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và kéo giảm tại nạn giao thông trên cả ba tiêu chí…
 
 
Các đại biểu tiến hành biểu quyết; bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Cơ bản đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ cũng như những mục tiêu cụ thể và các nhóm giải pháp mà Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Yên Bái về bảo đảm ANTT, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải chủ động các giải pháp hiệu quả; nắm chắc và nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Yên Bái trong công tác đảm bảo sự ổn định về an ninh, chính trị; phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các sở, ban, ngành các địa phương ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp về ANTT, bất luận trong bất cứ tình huống nào cũng không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm, phân tích và dự báo tốt tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tạo môi trường ổn định thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước... Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
 
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ lợi ích chung của Tổ quốc và nhân dân, chống mọi biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu. Chú trọng rà soát, luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phù hợp với chuyên ngành và yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 
Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cho phù hợp; duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao… -Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.
 
Thu Hồng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website