Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc

22/07/2020
Sáng 22/7/2020, tại thành phố Vĩnh Yên, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Đại hội về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu với Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Nổi bật, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị. Đặc biệt, Công an tỉnh đã sớm tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều biện pháp có tính cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tham gia có hiệu quả công tác khoanh vùng, dập dịch phòng, chống dịch lây lan trên địa bàn tỉnh, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Y tế, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội.

 

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; không để hình thành trên địa bàn tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, không để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân. Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 86,8%, trong đó trọng án đạt tỷ lệ 100%. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được triển khai, thực hiện toàn diện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về bảo đảm ANTT và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Coi trọng, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT... Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Phát huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở, tiếp tục củng cố Công an xã, phường; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an chính quy với lực lượng quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT của địa phương; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, ngay khi mới manh nha, không để phức tạp, kéo dài. Bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chủ động phương án, kế hoạch phòng, chống cháy, nổ thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, Công an cấp huyện toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm việc và chiến đấu. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thực sự gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác, nói đi đôi với làm, “lãnh đạo làm gương nhanh hơn mệnh lệnh”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả”; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần nghiên cứu, tiếp tục sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy, của Công an tỉnh cho phù hợp và duy trì chế độ sinh hoạt. Cấp ủy viên khóa mới phải chú ý kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Phương Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website