Phụ nữ Công an Cụm thi đua số 7 ký Giao ước thi đua

16/08/2017
Sáng 16/8/2017, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7- Bộ Công an, đã diễn ra Hội nghị ký kết Giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân (CAND) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” Cụm thi đua số 7, giai đoạn 2017 - 2021.
 

Cụm thi đua số 7 gồm Công an các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Việc tổ chức ký kết Giao ước thi đua theo Cụm nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ tập thể của hội viên phụ nữ trong Cụm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

 

Lãnh đạo Hội phụ nữ Công an 7 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 7 ký kết Giao ước thi đua.


Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sẽ thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện, hỗ trợ Cụm thi đua số 7 tổ chức thực hiện phong trào đạt kết quả.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã tham gia thảo luận dự thảo Quy chế hoạt động, Giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021; tham gia ký cam kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị.


 

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website