Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp

25/09/2020
Sáng 25/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp; thành lập Tiểu ban ANTT Đại hội trong Công an tỉnh Nghệ An...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 

Xác định công tác công an đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, gắn với phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, thành lập các Tiểu ban ANTT của Công an cấp huyện để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội tại địa phương. Phối hợp các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, các ban ngành, địa phương tổ chức rà soát nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126 ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động gây phức tạp ANTT của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, chống đối. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp các ngành chức năng giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên về ANTT... 

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các kết quả công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh một số nội dung công tác thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến hết năm 2020 là tổ chức bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung các biện pháp để nắm chắc, nắm sát tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Từ đó bổ sung, hoàn thiện, nâng tầm các phương án để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục phối hợp các cơ quan, ban, ngành rà soát tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo công tác an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bức tranh lưu niệm tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục các phương án, kế hoạch phòng ngừa, tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý hiệu quả với âm mưu, hoạt động gây phức tạp ANTT của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức các mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh; quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú ý chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo...
 

 

Vinh Quỳnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website