Thứ trưởng Lê Tấn Tới dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/07/2020
Sáng 22/7/2020, tại Hà Nam, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đề ra. An ninh chính trị được bảo đảm, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông hàng năm đều giảm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được nâng cao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 
 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao một bước; kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được tăng cường. Đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, có lập trường tư tưởng vững vàng, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Uy tín của lực lượng Công an đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt… Đánh giá chất lượng hằng năm, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 99,58% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 05 năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đều được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được; nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá mà Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đề ra trong nhiệm kỳ tới. 
 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại Đại hội.


Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ qua đã đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đại hội đề ra tại Báo cáo chính trị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam cần tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương; của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. 
 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam.


Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải chủ động các giải pháp nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hà Nam và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các sở, ban, ngành và các địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ  tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn.
 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.


Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”, làm việc theo phương châm: “Trọng dân, gần dân, sát dân; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ… 
 

Toàn cảnh Đại hội.


Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị toàn thể Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX sắp tới.

 

 

Hà Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website