Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

13/08/2020
Ngày 13/8/2020, tại Thanh Hóa, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng dự, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với các khẩu hiệu hành động cụ thể: “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng cơ sở, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nhất là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp và công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công tác, phòng ngừa, làm giảm tiêu cực, vi phạm xảy ra. Khuyến khích đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. 

Trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Ðảng bộ Công an tỉnh đã tập trung tham mưu với Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được đã thể hiện sự năng động, đổi mới, sâu sát, quyết liệt của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.


Sau khi phân tích, đánh giá và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Đỗ Minh Tuấn yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cần chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc bức xúc, nổi cộm, gây dư luận xấu trong xã hội.

Phát động sâu rộng, có chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ trên từng lĩnh vực; bảo đảm tốt tình hình an ninh trên từng tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, hiệu quả điều tra, khám phá án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đưa Công an chính quy về xã; đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác cán bộ, thực hiện đề án tinh giảm biên chế bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch; chú trọng việc phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng phát triển để kế cận đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ngành trong thời gian tới.

Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, chủ động, hiệu quả”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025...
 

 

Thái Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website