Tỉnh ủy Hà Nam: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

01/12/2015
Ngày 30/11/2015, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải…

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ cả bề rộng, chiều sâu với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh trấn ấp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, 41 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tặng Bằng khen./.

PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website