Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

16/03/2017
Ngày 15/3/2017, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Quảng Ninh tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 

Dự và chỉ đạo tại Hội nghị: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Ninh.  

Năm 2016, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự giữa lực lượng Công an với các ngành, đoàn thể tiếp tục được quan tâm nâng cao hiệu quả.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2016 cho các tập thể.


Tại các địa phương, doanh nghiệp, mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mọi lĩnh vực, địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào các cấp tỉnh Quảng Ninh cần có những chương trình, hành động cụ thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào, nhất là những mô hình đã, đang phát huy tác dụng tốt tại cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng vùng miền, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.


Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh được Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khen thưởng..../.

 

Hùng Đăng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website