Vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT

21/04/2017
Ngày 20/4/2017, tại An Giang, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT)”. Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, chủ trì Hội thảo.
 

Dự Hội thảo có Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Đệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Dự hội thảo còn có 200 đại biểu là những nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Học viện, Trường Công an nhân dân; lãnh đạo Công an 18 tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.
 

Các đại biểu dự Hội thảo.


Là một tôn giáo nội sinh, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cả cấp Trung ương và địa phương, với khẩu hiệu hành đạo “vì đạo pháp, vì dân tộc”, hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo ngày càng ổn định, có đường hướng lãnh đạo tiến bộ, tuân thủ pháp luật. Đại bộ phận tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tích cực phát triển kinh tế - xã bội, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo; phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo mình, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
 

Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an An Giang phát biểu tham luận tại Hội thảo.


Hội thảo đã nhận được trên 60 báo cáo khoa học và nghe gần 10 báo cáo tham luận gắn với các chủ đề, như: Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố về công tác vận dộng quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT; đánh giá về kết quả của sự phối hợp lực lượng trong tổ chức thực hiện; đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho lực lượng Công an chuyên trách; đề xuất các giải pháp nhằm góp phẩn nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT…

Với tinh thần khẩn trương, tâm huyết và trách nhiệm cao, Hội thảo đã góp phần khẳng định, làm rõ hơn về vai trò của quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong sự nghiệp cách mạng nói chung, tham gia bảo đảm ANTT nói riêng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Các đặc điểm nổi bật, đặc trưng của quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để phục vụ có hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ; các phương pháp, cách làm hay trong vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT; đánh giá đúng thực trạng công tác vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT của các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương.

 

Toàn cảnh Hội thảo.


Trên cơ sở đó, rút ra kinh nghiệm hay, bài học quý về vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT để nhân rộng, vận dụng vào vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo khác. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ thuận lợi, khó khăn, hạn chế, bất cập của công tác vận động quần chúng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo đảm ANTT trong thời gian qua để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.
 

Văn Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website