Vĩnh Long: Đẩy mạnh phong trào Vì an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

10/08/2022
Lượt xem: 166
Những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự hỗ trợ kịp thời các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, công tác hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương trong tình hình mới.

Thực hiện Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; Quyết định số 510 của Bộ Công an về ban hành "Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và Quyết định số 466 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" giai đoạn 2022-2026, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ký kết các quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trên cơ sở đó, hàng năm, tổ chức tổng kết, đánh giá ưu điểm cũng như những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn; đồng thời phân loại đánh giá chất lượng phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Do đó, tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, tăng cường và phát triển, qua thực hiện đã có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở được biểu dương, nhân rộng. 

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công ty Điện lực Vĩnh Long.

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 211 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp tỉnh quản lý. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ; xây dựng bổ sung hoàn thiện nội dung, quy chế bảo vệ an ninh, trật tự; tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ… đảm bảo an toàn cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và tài sản tại cơ sở; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, các vụ việc vi phạm pháp luật trong và ngoài cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, không để kéo dài, phức tạp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Thượng tá Nguyễn Văn Phi, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đầu năm thường trực có văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố, phối hợp với các ngành kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn của cấp huyện, còn đơn vị Phòng phong trào phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong 06 tháng đầu năm đã kiểm tra 93 đơn vị, trong đó cấp huyện là 65, còn cấp tỉnh là 28 đơn vị. Qua kiểm tra, đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nói chung chỗ Ban lãnh đạo, Giám đốc các ngành rất quan tâm chỉ đạo thực hiện, ban hành nghị quyết đảm bảo tiêu chí về an ninh, trật tự theo Thông tư 23. Bên cạnh đó, thực hiện theo Quyết định 510, các ngành phổ biến, có kế hoạch triển khai cụ thể, các tiêu chí cụ thể để quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long.

 

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại tỉnh Vĩnh Long.

 

Hoàng Thân - Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website