Xây dựng địa bàn không có ma túy

09/07/2018
Những năm qua, thực hiện việc "Xây dựng địa bàn không có ma túy”, với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú về nội dung, xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã từng bước ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với phương châm "lấy phòng ngừa là chính ", những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Minh Thanh luôn xác định những mặt công tác trọng tâm, để có biện pháp tuyên truyền hiệu quả cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về hậu quả và tác hại của ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với hoạt động của các hội, đoàn thể. Phát huy vai trò của người có uy tín tại cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những vụ việc mâu thuẫn nảy sinh, trong đó, lực lượng Công an huyện và Công an xã làm nòng cốt trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì vậy được bà con tin yêu và hưởng ứng nhiệt tình. Các thôn, xóm, đoàn thể chính trị, trường học tổ chức cho các hộ gia đình, giáo viên, học sinh ký cam kết tham gia công tác phòng, chống ma túy và xây dựng địa bàn không có ma túy.

Hội nghị triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018.

 

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng mô hình Cụm an toàn về ANTT khu vực giáp ranh với các xã. Qua đó, lực lượng Công an các xã giáp ranh tạo thêm sức mạnh, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng ma túy lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động. Các tổ chức đoàn thể đã xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy như: Mô hình nông dân sản xuất giỏi, tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; mô hình trường, lớp tự quản về ANTT; chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hình thức tự quản, tự phòng ở cơ sở. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch. Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an nhiều nguồn tin có liên quan đến tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra.        

Điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là gia đình anh Lương Văn Ửng (ở xóm Nà Khoang); gia đình ông Đỗ Văn Thắng (ở xóm Vũ Ngược, xã Minh Thanh) là một trong những người được bà con tin tưởng và yêu mến. Chính họ là những người tuyên truyền viên đi đầu trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Họ cũng là người đi đầu trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình như chăn nuôi lợn, gà, chim bồ câu và trồng trọt. Đồng thời cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi và trồng trọt cho bà con khu dân cư và các địa bàn xã giáp ranh học tập, thi đua lao động sản xuất.

Lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư.

 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, yên tâm phát triển kinh tế gia đình; góp phần cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã xây dựng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Thanh Duyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website