Hội thảo khoa học Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng ASEAN

12/11/2014
Sáng 11/11/2014, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) phối hợp với Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong điều kiện thành lập cộng đồng Asean - Kinh nghiệm của Việt Nam và Thái Lan”. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; Trung tướng Sakda Techakriengkrai, Giám đốc Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đồng chủ trì hội thảo.

Trong những năm qua, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Học viện CSND đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả với Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Hai Học viện đã thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn cán bộ, học viên tham quan, kiến tập, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đào tạo cảnh sát nói riêng, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung. Đặc biệt trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, hiện nay hai Học viện đang thúc đẩy các hoạt động hợp tác trao đổi sinh viên hệ đại học, cao học, trao đổi bài báo khoa học, tài liệu nghiên cứu, phối hợp nghiên cứu khoa học.

Hội trường buổi hội thảo.


Hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung như: sự hợp tác hành động của lực lượng cảnh sát hai quốc gia trong phòng, chống tội phạm; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống tội phạm về môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy để đảm bảo an ninh trật tự mỗi nước trong bối cảnh thành lập cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nhiều giải pháp đã được đề xuất, kiến nghị, trong đó có giải pháp mở rộng quan hệ song phương, đa phương trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm theo đường lối đối ngoại của Đảng; rà soát đánh giá lại hiệu quả thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành trong nước cũng như những điều ước quốc tế mà Việt Nam và Thái Lan tham gia ký kết.

Các đại biểu tham dự hội thảo.


Kết quả đạt được của hội thảo sẽ là cơ sở để thống nhất nhận thức về mặt lý luận và thực tiễn trong việc đánh giá và đề ra các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả ở mỗi nước trong thời gian tới./.


Tuấn Cao
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website