Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

18/08/2014
Sáng 18/8/2014, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để kiểm tra, nắm tình hình quán triệt, triển khai thực hiện “Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ: Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn lực lượng; đồng thời tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và từng cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đối với công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Công tác cải cách tư pháp trong CAND 6 tháng đầu năm 2014 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Công an đã xây dựng và được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng 9 dự án luật, 1 dự án pháp lệnh, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý có liên quan đến hoạt động tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc.


Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Đến nay, 100% điều tra viên trong CAND có trình độ đại học trở lên. Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phụng sự công lý, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ; tăng cường kỷ luật lao động, quy chế, quy trình công tác, ý thức chấp hành chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chế độ kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh tư thế, tác phong của cán bộ, chiến sỹ khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân; giáo dục, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy định, quy trình, chế độ công tác của Ngành.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng kiến nghị một số vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra, về cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp; những vấn đề lý luận có tính nguyên tắc chung về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong hoạt động tư pháp; về chế độ, chính sách đối với cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong CAND...

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng lẵng hoa và trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, cán bộ công nhân viên CAND nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trên lĩnh vực cải cách tư pháp thời gian qua. Chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tinh gọn đầu mối cơ quan điều tra, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; phân định rõ thẩm quyền của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra và điều tra viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật tố tụng điều tra hình sự; phối hợp xây dựng cơ chế, quy trình, quy chuẩn cho công tác giám định nhằm phục vụ kịp thời cho công tác điều tra. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo điều tra viên và cán bộ được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động điều tra.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện mới trong công tác thi hành án, nhất là việc thực hiện chủ trương giảm hình phạt tù, mở rộng các hình thức phạt tiền và cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Tạm tha có điều kiện trong thi hành án phạt tù". Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, các địa phương tăng cường công tác tái hòa nhập cộng đồng ngay từ khi phạm nhân được tha tù; đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Phát biểu đáp từ tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cảm ơn những đánh giá cao của Đoàn công tác và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên Đoàn công tác, nhất là các gợi ý để tiếp tục thực hiện Nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện phương hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới một cách có hiệu quả, đúng mục tiêu và yêu cầu của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đặt ra; đồng thời chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp khẩn trương hoàn thành tốt các dự án, đề án về cải cách tư pháp đã được Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phân công, chủ trì và tích cực tham gia xây dựng các đề án, dự án liên quan. Xây dựng, kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Bộ Công an để nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương những giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đề ra, tạo đà thuận lợi tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…/.

Ngọc Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website