Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Hội thảo khoa học về công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”

23/08/2013
Ngày 21/8/2013, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 06 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Hội thảo khoa học về công tác đối với tà đạo “Hà Mòn” ở Tây Nguyên. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Phước và các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của nước ta. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đặc biệt lợi dụng việc truyền đạo trái phép ở các vùng dân tộc thiểu số để kích động, tập trung lực lượng, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh cái gọi là “Nhà nước Đê ga”, “Tin lành Đê ga”… thời gian qua ở Tây Nguyên lại xuất hiện tà đạo “Hà Mòn” gây nhiều phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. 

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 Tà đạo “Hà Mòn” phát sinh năm 1999, lúc đầu là một hiện tượng mê tín dị đoan, bị các đối tượng phản động lợi dụng bịa đặt, thêu dệt, tà đạo “Hà Mòn” đã phát triển lôi kéo hàng nghìn người dân tộc thiểu số tin theo. Từ năm 2007, khi các đối tượng Fulro lưu vong bắt đầu móc nối với những phần tử đứng đầu và tìm cách lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, tập hợp lực lượng phục vụ cho ý đồ thành lập “Nhà nước Đê ga” thì tính chất chính trị phản động, tính chống đối cực đoan của tà đạo “Hà Mòn” ngày càng tăng, các đối tượng Fulro đã biến tà đạo này trở thành công cụ để thực hiện âm mưu chống đối Đảng, Nhà nước ta.

Trước tình hình ngày càng phức tạp của tà đạo “Hà Mòn”, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Công an đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh Tây Nguyên, phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn. Việc đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” đã đi đúng hướng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đến nay, có thể nói tà đạo “Hà Mòn” cơ bản bị xóa bỏ; đã bắt, xử lý, vô hiệu hóa hầu hết số cầm đầu, cốt cán và cơ sở của Fulro lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” để hoạt động chống phá; kiểm soát, vô hiệu hóa hoạt động móc nối, chỉ đạo của Fulro lưu vong… Tình hình ANTT tại các buôn, làng trọng điểm về tà đạo “Hà Mòn” đã ổn định, hệ thống chính trị từng bước được củng cố; góp phần tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên các địa bàn này; nhất là chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng tình hình, bản chất của tà đạo “Hà Mòn”; âm mưu, ý đồ của bọn phản động Fulro lợi dụng tà đạo này gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Nguyên; chỉ rõ những nguyên nhân, điều kiện khiến tà đạo “Hà Mòn” tồn tại, phát triển, phức tạp và kéo dài, cũng như đánh giá kết quả công tác đấu tranh xóa bỏ; những mặt được, hạn chế; đề xuất các giải pháp nhằm xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn”, đồng thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp để đấu tranh xóa bỏ các loại tà đạo và ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá của các thế lực thù địch…

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Hà Ban, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm: Thống nhất nhận thức tà đạo “Hà Mòn” không phải là một tổ chức tôn giáo mà là tà đạo, vừa hoạt động vi phạm pháp luật, vừa đi ngược với tín ngưỡng tôn giáo thuần túy, bị bọn phản động Fulro lợi dụng vào mục đích chính trị. Vì vậy, cần khẩn trương, kiên quyết xóa bỏ triệt để tà đạo “Hà Mòn”, không để Fulro lưu vong lợi dụng gây phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên.

Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của quần chúng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, của chức sắc tôn giáo trong việc xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Xử lý pháp luật số đối tượng ngoan cố, có hoạt động chống chính quyền; kết hợp tăng cường công tác vận động, thực hiện chính sách khoan hồng đối với những người biết ăn năn, hối cải, đưa họ về với cộng đồng; kêu gọi số lẩn trốn ra đầu thú, trình diện chính quyền, vận động quần chúng từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” và không tin theo các luận điệu tuyên truyền, lừa bịp.

Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để quần chúng hiểu rõ bản chất và những hoạt động vi phạm pháp luật của tà đạo “Hà Mòn”. Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Tập trung vạch mặt số cầm đầu, phản bác các luận điệu kích động tư tưởng ly khai để quần chúng cảnh giác, đồng tình và ủng hộ chủ trương xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. 

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, chấp hành chủ trương, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, giữ trong sạch địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn không để tà đạo “Hà Mòn” xâm nhập hoạt động, phát triển…/.

 

Văn phòng Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website