Ban Chỉ đạo Tây nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2012

02/03/2012
Ngày 1/3/2012, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012. Đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), lãnh đạo 5 tỉnh vùng Tây Nguyên và các đại biểu khách mời. 

 

 

Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
         Ban Chỉ đạo Tây Nguyên họp triển khai công tác năm 2012

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viện Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chí đạo một số công tác trong tâm trong đó nhấn mạnh: Cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù với các tỉnh Tây Nguyên, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của vùng Tây Nguyên; Kiểm kê, rà soát nắm chắc thực trạng tình hình nông thôn, đất đai, dân cư, đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; Đánh giá công tác đào tạo cán bộ người dân tộc, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cáp xã, công tác phát triển Đảng trên địa bàn Tây nguyên…Trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp phát triển Tây Nguyên ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến và thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nội dung chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2012, tập trung vào 12 chuyên đề với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng, tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên./.
 

Minh Quân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website