Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TW, 03/TW triển khai chương trình công tác năm 2014

21/02/2014
Sáng 21/02/2014, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch (NQLT) số 01/TW giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017 và NQLT số 03/TW giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2013 - 2015 tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2014. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo NQLT 01/TW và NQLT 03/TW chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2013, công tác triển khai thực hiện NQLT 01/TW, 03/TW đã được triển khai đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương với nhiều hoạt động sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt; góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), ngăn chặn kịp thời việc phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên các địa bàn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai hiệu quả các kế hoạch về PCTP. Phối kết hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy vai trò chủ động của phụ nữ, đoàn thanh niên trong công tác đấu tranh PCTP, phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn ANTT tại cộng đồng dân cư; phát động phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT tại địa phương, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an. Nhiều địa phương đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an các cấp tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện các điểm hoạt động về tội phạm ma túy; xây dựng mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Thắp sáng niềm tin”, thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy”…

 
 Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những kết quả Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TW, 03/TW đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ rõ: năm 2014, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TW, 03/TW cần thường xuyên bám sát tình hình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nội dung NQLT đã đề ra. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo NQLT các cấp. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an và Công an các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các tỉnh, thành đoàn xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện NQLT giai đoạn 2013 - 2015 tại các địa phương. Nhân rộng, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” tại các xã, phường, thị trấn trong phạm vi toàn quốc và mô hình hoạt động “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đối với các đối tượng thanh thiếu niên phạm tội và mắc tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức đối với các ban, ngành và quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh PCTP, phòng chống tệ nạn xã hội; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2014.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TW, 03/TW đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới lực lượng Công an tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội./.
   

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website