Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đặc xá năm 2013

15/08/2013
Ngày 15/8/2013 tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với toàn thể các thành viên của Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an để đánh giá những kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao về công tác đặc xá năm 2013.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an chỉ đạo cuộc họp.


Thời gian qua, Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, hướng dẫn lập hồ sơ, biểu mẫu về công tác đặc xá năm 2013; tổ chức cho các Tổ thẩm định liên ngành đến các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ được đề nghị đặc xá; đôn đốc các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá đẩy nhanh tiến độ, gửi kết quả kiểm tra, thẩm định các hồ sơ được đề nghị đặc xá về Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an đúng thời gian quy định,  đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, khoa học, công khai, dân chủ, minh bạch, không để sót lọt.

Sau cuộc họp, Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an sẽ hoàn thiện các văn bản và tổng hợp danh sách hồ sơ đủ điều kiện để trình Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định vào ngày 19/8 để sau đó, việc công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn và tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước được tiến hành theo đúng thời hạn./.
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website