Bộ Công an Hội thảo khoa học Đề cương Tổng kết lịch sử Công an nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975

17/09/2013
Sáng 17/9/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học Đề cương Tổng kết lịch sử Công an nhân dân (CAND) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng kết dự, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo các ý kiến tham luận đều tập trung đánh giá, xác định tính chất, đặc điểm cuộc đấu tranh của lực lượng CAND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của đề tài, đồng thời qua khảo sát một số công trình nghiên cứu tổng kết lịch sử khác, như: các công trình tổng kết về lịch sử chiến tranh, lịch sử quân sự trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…để tổng kết đánh giá và khẳng định vai trò của lực lượng CAND và thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc…
 

Thứ trưởng Bùi Quang Bền phát biểu tại buổi Hội thảo

 

Phát biểu tại buổi Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Tổng kết trong việc thực hiện công tác, kế hoạch tổng kết của Bộ; tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu; Đánh giá đúng và làm nổi bật được vai trò của lực lượng CAND trong thời kỳ này, từ đó rút ra được những bài học lịch sử mang tính đặc thù các mặt công tác trong công an.

Ban chỉ đạo Tổng kết cần tiếp tục tranh thủ ý kiến các nhà khoa học, tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo với các đơn vị, địa phương, đảm bảo cho việc Tổng kết lịch sử CAND trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975 được chi tiết, đầy đủ, khoa học cả về lý luận và thực tiễn./.
 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website