Bộ Công an họp Ban soạn thảo Luật Tổ chức điều tra hình sự

15/11/2013
Ngày 15/11/2013, tại Hà Nội, Ban soạn thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo đã họp lần thứ nhất.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, ngày 16/08/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-TTg giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây dựng dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để trình Chính phủ vào tháng 05/2014.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, căn cứ vào quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/10/2013 trên cơ sở phân công của các Bộ, ngành, Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
  

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban soạn thảo Luật Tổ chức điều tra hình sự, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Phó trưởng Ban soạn thảo và các đại biểu tại buổi họp.

 
Thay mặt Ban soạn thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và trình bày tóm tắt Tờ trình về dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, báo cáo tác động của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự với Ban soạn thảo. Theo đó, thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các Bộ, ngành: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Ban soạn thảo để từng bước hoàn thiện dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban soạn thảo khẳng định, dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là dự án Luật rất quan trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nên cần phải nghiên cứu sâu, chặt chẽ để khi Luật ban hành sẽ bám sát vào thực tế cuộc sống, đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Ý kiến đóng góp của các đại biểu tuy mới là bước đầu nhưng đã thể hiện sự tâm huyết, có giá trị phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật. Ban soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp trực tiếp của các đại biểu tại cuộc họp này và cả những đóng góp bằng văn bản để lựa chọn những thông tin quan trọng, tạo cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật đạt kết quả cao nhất./.
 

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website