Bộ Công an làm việc với Ban Dân vận Trung ương về kết quả công tác dân vận năm 2013

28/11/2013
Sáng 28/11/2013, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương về tình hình, kết quả công tác dân vận (CTDV) năm 2013 và kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của lực lương Công an nhân dân (CAND). Dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả CTDV của lực lượng CAND năm 2013; theo đó, năm 2013, CTDV của lực lượng CAND tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Chương trình phối hợp CTDV giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận các cấp; phong trào thi đua "Dân vận khéo" được chủ động thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa  phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (BVANTQ), thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phòng chống tội phạm. Các cơ quan tuyên truyền trong lực lượng CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Nguyễn Thế Trung cùng các đại biểu tại buổi làm việc


Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chỉ đạo nhiệm vụ CTDV thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh; lực lượng CAND cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV và phong trào toàn dân BVANTQ. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các cơ quan ban, ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng CAND gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác ở địa phương. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn về tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, tổ chức tốt các hoạt động trong phong trào toàn dân BVANTQ…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung đánh giá cao những kết quả CTDV Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời tiếp theo Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương và các ban, bộ ngành tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo an ninh trật tự./.

 

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website