Bộ Công an sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

29/11/2013
Sáng 29/11/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA và Kế hoạch 194/KH-BCA của Bộ Công an về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 - 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các quyết định, kế hoạch chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện CTMTQG XDNTM, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị, Kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện CTMTQG XDNTM giai đoạn 2010 - 2020 đạt nhiều kết quả tốt, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế, kiểm soát tình hình tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thông qua thực hiện các mô hình, nghị quyết liên tịch, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin có liên quan đến ANTT giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý khám phá thành công nhiều vụ án. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ, việc phức tạp về an ninh xã hội, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người vượt cấp; an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược được giữ vững, ngăn chặn không để xảy ra gây rối, bạo loạn…Trong 3 năm qua đã có 3.538 xã đạt 3 chỉ tiêu của tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”, 1.392 xã đạt 2 chỉ tiêu và 400 xã đạt 1 chỉ tiêu.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong lực lượng CAND đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền những nội dung liên quan đến CTMTQG XDNTM, chủ đề đảm bảo ANTT lồng ghép tuyên truyền về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với lực lượng CAND.
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện CTMTQG XDNTM. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt CTMTQG XDNTM, trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm thực hiện CTMTQG XDNTM.

Đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết Liên tịch về ANTT, tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện các phong trào cách mạng khác ở vùng nông thôn như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”. Tham gia giúp cấp ủy, chính quyền về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo ANTT, củng cố tốt hệ thống chính trị ở cơ sở, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao./.
 

Tuấn Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website