Bộ Công an sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm

03/07/2013
Sáng 03/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN THTKCLP) 6 tháng đầu năm 2013. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. 

Tại Hội nghị, Báo cáo kết quả công tác PCTN THTKCLP của lực lượng Công an nhân dân (CAND) 6 tháng đầu năm 2013, nêu rõ: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác PCTNLP đạt nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn công tác PCTN THTKCLP với thực hiện phong trào thi đua, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2013 “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đạt kết quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra tội phạm tham nhũng, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Qua các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an lập thành tích xuất sắc, hơn 2000 lượt cán bộ, chiến sĩ liêm khiết, không nhận hối lộ…
 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, đồng chí Phan Đình Trạc  cùng các đại biểu dự Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả lực lượng CAND đã đạt được trong việc thực hiện công tác PCTN THTKCLP; mong muốn trong thời gian tới lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Chính phủ về PCTN THTKCLP…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác PCTN THTKCLP thời gian qua. Thứ trưởng Thường trực nêu rõ trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần tiến hành rà soát và tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản, tạo hành lang pháp lý để công tác PCTN THTKCLP đạt kết quả cao; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp PCTN.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một  số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết với việc nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND đối với nhiệm vụ PCTN  THTKCLP.

Bên cạnh đó chú trọng việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PCTN THTKCLP, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn lực lượng./.
   

Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website