Bộ Công an: Tập huấn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Công ước ASEAN về chống khủng bố

10/12/2013
Ngày 10/12/2013, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc, Nghị định thư bổ sung và Công ước ASEAN về chống khủng bố. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 08/6/2012, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trước đó, ngày 14/1/2011, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước ASEAN về chống khủng bố, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 5 trong khu vực phê chuẩn Công ước này.

Để triển khai có hiệu quả các điều ước quốc tế nêu trên, ngày 18/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, Bộ Công an được phân công trách nhiệm là cơ quan Thường trực có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trên phạm vi cả nước; là cơ quan đầu mối quốc gia, phối hợp với Bộ Ngoại giao hỗ trợ thông tin về phòng, chống tội phạm thuộc phạm vi của các Công ước và Nghị định thư với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến việc thực hiện các Công ước và Nghị định thư.
 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Hội nghị tập huấn.Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, đây là một Hội nghị quan trọng nhằm phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Công ước, Nghị định thư và nhiệm vụ mà lực lượng CAND có trách nhiệm triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cho các lãnh đạo, cán bộ cốt cán, cán bộ chuyên trách ở cơ quan Bộ và Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đại biểu cần tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn để sau khi trở về đơn vị, địa phương, giúp lãnh đạo Công an các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức thực hiện các Công ước, Nghị định thư trong CAND thống nhất, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người và tội phạm khủng bố./.
 

Thanh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website