Bộ Công an tổ chức Hội nghị Khoa học Công an lần thứ II

04/12/2013
 Ngày 04/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Khoa học Công an lần thứ II. Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

 Dự Hội nghị có đồng chí TS. Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vục, Cục trực thuộc Bộ, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an các đơn vị, địa phương…

Trong những năm qua, công tác khoa học Công an đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đạt được những thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò đối với các mặt công tác Công an, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Hội nghị Khoa học Công an lần thứ II có nhiệm vụ tổng kết công tác khoa học Công an giai đoạn 1981- 2013, góp ý dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới.
 
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bộ Công an. 

 
Từ năm 1982 đến nay, lực lượng Công an đã chủ trì nghiên cứu 53 đề tài khoa học cấp Nhà nước; hơn 1.100 đề tài khoa học cấp Bộ; trên 3.000 đề tài khoa học cấp cơ sở; nhiều chuyên đề và đề tài khoa học cấp tỉnh, thành phố; đã phối hợp nghiên cứu, tham gia phản biện nhiều đề tài khoa học của các cơ quan khoa học, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự theo chức năng của Bộ Công an. Kết quả nghiên cứu nhiều đề tài khoa học đã cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn để Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các vấn đề cơ bản, chiến lược về an ninh, trật tự…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng CAND đã đạt được trong những năm qua giúp cho việc quản lý, điều hành của Chính phủ thêm hiệu quả; thể hiện những cống hiến công sức, trí tuệ thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đội ngũ các nhà khoa học trong lực lượng CAND. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ rõ trong môi trường hội nhập ngày càng sâu rộng, lực lượng CAND phải đổi mới về nhiều mặt cả phương pháp tư duy và nghệ thuật tác chiến. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu mới nhất về khoa học – công nghệ; khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện mới. Chính phủ luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu trang bị, phương tiện hiện đại để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự.
 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 
Thời gian tới, Bộ Công an cần chú trọng chăm lo đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác khoa học Công an mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo sự kế cận, chuyển tiếp. Kiện toàn các tổ chức tư vấn khoa học nhằm sớm hoạch định chiến lược phát triển khoa học – công nghệ của lực lượng CAND. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hoạch định và xây dựng hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND…
 
Tại Hội nghị, đại biểu Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã phát biểu, đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học Công an trên các lĩnh vực công tác; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoa học Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định công tác khoa học là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn lực lượng CAND. Lãnh đạo Công an các cấp từ Bộ đến địa phương phải xác định công tác khoa học là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; quan tâm, dành thời gian chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác khoa học dài hạn, trung hạn và hàng năm để triển khai thực hiện; gương mẫu đi đầu trong nghiên cứu khoa học, gắn kết khoa học Công an với nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an nhất là công tác lãnh đạo, chỉ huy và giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND…
 

Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đồng thời đề các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia tại Hội nghị; Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác khoa học nhằm từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác khoa học CAND. 
 
 Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, quản lý, ứng dụng, thông tin khoa học của lực lượng CAND; trong lĩnh vực khoa học nghiệp vụ có 5 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 48 cá nhân; 265 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương; 6 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bộ Công an được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen.
 
Trong lĩnh vực công tác khoa học, công nghệ CAND giai đoạn 2008- 2011, 67 tập thể, 60 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; 96 tập thể, 157 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật CAND; 190 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”…/.
 

 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website