Bộ trưởng Bộ Công an: Chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước

25/10/2013
Ngày 25/10/2013, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị đánh giá các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, hậu cần- kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) tháng 10; triển khai các mặt công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2013. 

 Tháng 10/2013, ở nhiều quốc gia trên thế giới, khu vực xảy ra những bất ổn chính trị, xã hội đang tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trong nước. Các thế lực thù địch và bọn phản động gia tăng các hoạt động chống phá, tác động tư tưởng, lợi dụng mạng Internet đưa tin xuyên tạc nhằm thực hiện âm mưu chia rẽ nội bộ, kích động chống Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm về số vụ nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; trong đó tội phạm chống người thi hành công vụ tăng với các hành vi chống đối manh động, liều lĩnh; tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường xảy ra nhiều nhất trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải, khai thác khoáng sản. Số vụ tai nạn giao thông tăng; tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ và hậu quả thiệt hại, nhiều vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản…

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của đất nước, lực lượng CAND đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương và giải pháp phù hợp. Điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, hình sự, ma túy, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường phát triển kinh tế- xã hội; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần- kỹ thuật, thanh tra, pháp chế, đối ngoại, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện  nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng CAND, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật CAND trong thời gian vừa qua.
 
Về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2013, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu  Công an các đơn vị, địa phương bám sát chương trình công tác đã đề ra; tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động. Đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII…
 
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nội địa. Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung các giải pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm tội phạm, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy; tăng cường truy bắt đối tượng truy nã; tập trung điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng.
 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác bảo vệ trại giam; làm tốt công tác giam giữ, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng; các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy, nổ. Đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt…
 
Tập trung đánh giá hiệu quả thực hiện các phong trào xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban chiến đấu, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. Báo chí trong CAND cần tăng cường thời lượng tuyên truyền, phản ánh kịp thời những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND; gương người tốt, việc tốt của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo kiểm tra và chuẩn bị Tổng kết các mặt công tác năm 2013./.
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website