Bộ trưởng Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ

29/07/2020
Chiều 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tháng 10/2018, thực hiện triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục Tổ chức cán bộ và Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.  
 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách và bảo hiểm trong Công an nhân dân; tạo chuyển biến cơ bản về công tác tổ chức, cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức bộ máy “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ, hậu cần, kỹ thuật, đoàn thể quần chúng của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ luôn được coi trọng. Đảng bộ, chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; cơ bản cán bộ, đảng viên phát huy được năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, khẳng định bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Cục Tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ; nhất là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”… 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, bảo hiểm Công an nhân dân thực sự đồng bộ, liên thông, gắn kết ngay trong các khâu của công tác tổ chức, cán bộ, chính sách cán bộ với yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lương Công an nhân dân, tạo hành lang pháp lý để lực lượng Công an nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự…

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ.


Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ phải tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải phát huy vai trò, tính chủ động, gương mẫu, trách nhiệm, nêu gương, nhất là người đứng đầu. “Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm chính, có tư duy sáng tạo, đổi mới, khoa học, khả năng dự báo, phân tích, tổng hợp tình hình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là đội ngũ cán bộ trong quy hoạch và lãnh đạo, chỉ huy” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII.


 

 

Minh Lâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website