Bộ trưởng Trần Đại Quang: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cả về chiến lược và sách lược”

08/02/2012
Ngày 08/02/2012 tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012 của Văn phòng Bộ Công an.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2011, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 của Văn phòng Bộ và các báo cáo tham luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ đã đạt được trong năm 2011, nổi bật là đã tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phù hợp với thực tiễn tình hình, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và đối ngoại của đất nước; tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo, cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra cơ sở; đề xuất lãnh đạo Bộ củng cố hệ thống cơ quan tham mưu Công an, đổi mới công tác báo cáo thống kê…

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu thảo luận tại Hội nghị


Về nhiệm vụ công tác năm 2012 và tiếp theo, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau đây: nâng cao chất lượng công tác tham mưu cả về chiến lược và sách lược, những ý kiến tham mưu phải là những sản phẩm trí tuệ có chất lượng cao với tầm dự báo xa, đảm bảo tham mưu đúng (tức là đảm bảo tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước) và trúng (tức là bảo đảm tính hiệu quả về thực tiễn), đồng thời phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời trong phát hiện và đề xuất.
 
Là một bộ phận tất yếu trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ phải xác định đúng đắn những nhiệm vụ công tác trọng tâm, coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để nâng tầm công tác tham mưu cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, phải tổ chức lại công tác thông tin của lực lượng Công an, đặc biệt là phải tổ chức lại công tác tổng hợp,  báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo kịp thời, tập trung, thống nhất, chính xác, sát thực tiễn, khắc phục tình trạng số liệu không phản ánh đúng tình hình.
 
Tăng cường đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và chức năng cơ quan phát ngôn của Bộ, nghiên cứu, cải tiến, chủ động cung cấp và định hướng thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dư luận xã hội và nhân dân về tình hình và các chủ trương, chính sách, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự để tạo sự đồng thuận của xã hội đối với Công tác Công an.
 
Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học gắn với việc chủ động nghiên cứu sơ kết, tổng kết các chuyên đề về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, rút ra những vấn đề có tính quy luật để kiến nghị, đề xuất các vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung lý luận Công an nhân dân.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu, tập trung vào việc hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ trong công tác tham mưu; thường xuyên tổ chức tập huấn những kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác tham mưu và công tác bảo mật thông tin, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.
 
Để làm tốt các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng nhấn mạnh, yếu tố quyết định chất lượng công tác tham mưu là đội ngũ cán bộ, vì vậy cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ. Văn phòng Bộ cần khẩn trương lập kế hoạch và chủ trì nghiên cứu, phối hợp với các Học viện tập trung xây dựng hệ thống lý luận công tác tham mưu, giáo trình công tác tham mưu đưa vào giảng dạy trong các trường Công an nhân dân; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tham mưu, kỹ năng tham mưu cho cơ quan tham mưu Công an các đơn vị, địa phương.
 
Văn phòng Bộ và Tổng cục III cần nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách hợp lý để động viên, khuyến khíc cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc và thu hút được người có trình độ, năng lực về công tác tại Văn phòng Bộ và các cơ quan tham mưu.
 
Đối với bộ phận Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, cần kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ theo dõi địa phương, xây dựng cơ chế hoạt động về các mặt tham mưu, hành chính, quản trị, hậu cần – kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của lãnh đạo Bộ tại các tỉnh phía Nam. 
 
Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng và sẽ cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng trong chương trình công tác năm 2012 của Văn phòng Bộ; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là của đồng chí Bộ trưởng đối với hoạt động của Văn phòng Bộ để cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ tăng thêm niềm tin bước vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2012./.
 
Minh Tú
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website