Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

04/01/2013
Chiều 03/1/2013, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương (TW) đến cơ sở” làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an TW về Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa X) “về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Nghị quyết TW 5 (khóa IX) “về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”. 

Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an; các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương…

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.


Đoàn công tác đã nghe Đảng ủy Công an TW trình bày Dự thảo báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa X). Báo cáo đã khẳng định: Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết TW 4 (khóa X) và Nghị quyết TW 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong CAND. Đã tổ chức triển khai mô hình bộ máy mới theo Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ. Từng bước bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; quan tâm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách lớn liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, tạo được không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là phù hợp; việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đã tạo định hướng tích cực trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu vào từng hệ loại đối tượng; đã xây dựng các quy chế phối hợp trong nội bộ của Bộ và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành liên quan, bước đầu có sự chuyển biến và phát huy hiệu quả, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.

 

Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Bộ Công an cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong phân định nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số ngành liên quan và giữa một số đơn vị nghiệp vụ; vấn đề biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện các mặt công tác cán bộ và chính sách cán bộ còn có những điểm bất cập.

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhằm trao đổi, làm rõ thêm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Bộ Công an, của các Tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa X) và Nghị quyết TW 5 (khóa IX). Thời gian tới Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng CAND; tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước; cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác đã giành thời gian làm việc với Bộ Công an; đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo TW theo quy định, phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết TW 4 (khóa X) và Nghị quyết TW 5 (khóa IX) cấp Trung ương./.
 

Tuấn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website