Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về công tác cải cách tư pháp

02/07/2013
 Ngày 02/7/2013, tại Hà Nội, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 theo Kế hoạch số 25-KH/CCTP của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CCTP Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. 

 
 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

 

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); trong đó nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của Đảng về CCTP trong lực lượng CAND thời gian qua; những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo CCTP Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề có liên quan đến công tác CCTP nói chung và công tác CCTP trong lực lượng CAND nói riêng...

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng ủy Công an, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng CAND đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác CCTP thời gian qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng uỷ Đảng ủy Công an, lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục khẩn trương, tổ chức nghiên cứu, đề ra những biện pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện chủ trương CCTP trong lực lượng CAND thời gian tới. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 25-KH/CCTP của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu mà Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương đã đặt ra. Qua tổng kết, Đảng ủy  Đảng ủy Công an cần làm rõ những kết quả, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp; bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược CCTP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 

 

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự buổi làm việc.  

 

   

Kết thúc buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan đã quan tâm chỉ đạo và có buổi làm việc trực tiếp với Đảng ủy Công an Trung ương về công tác quán triệt, triển khai thực hiện và Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW trong CAND. Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Chủ tịch nước và các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên Đoàn công tác để đưa vào báo cáo Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị trong lực lượng CAND.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo CCTP Trung ương và của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước, lực lượng CAND sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ CCTP được giao, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.

 

 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website