Chuẩn bị chu đáo các mặt công tác, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

20/05/2020
Ngày 20/5/2020, Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (Đại hội) và Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) Đại hội của Bộ Công an đã tổ chức Phiên họp thứ Nhất.

Phiên họp nhằm để triển khai các Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng thời, đánh giá khái quát những kết quả đã được triển khai, thực hiện trong thời gian qua; đề ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm góp phần tổ chức thành công, chu đáo, an toàn Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế Đại hội
chủ trì phiên họp


Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế Đại hội chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có đại diện Tiểu ban Tổ chức - Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân; đại diện Tiểu ban ANTT Bộ Công an và Tổ giúp việc...

Tại Phiên họp, Ban tổ chức Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Tổ chức Đại hội và công bố Quyết định thành lập Tiểu ban ANTT Đại hội của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế Đại hội và Trưởng Tiểu ban ANTT Đại hội.

Trong Phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác trọng tâm đã được triển khai thời gian qua, dự kiến phương hướng công tác thời gian tới. Theo đó nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (Đại hội) là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; là ngày hội tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2009 - 2019. Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Các đại biểu tại Phiên họp tham gia ý kiến.


Phát biểu kết luận tại Phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp tục khẳng định tầm vóc và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của sự kiện; đề nghị Thường trực Tiểu ban ANTT tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các Kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế Đại hội; Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Phiên họp.


Thứ trưởng yêu cầu, Thường trực Tiểu ban làm tốt vai trò thường trực, tham mưu tác chiến; thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT Đại hội. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; rà soát, hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị Bộ Y tế chủ trì xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe đại biểu tham dự Đại hội và các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội. Đồng thời, đề nghị các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Tiểu ban An ninh - Y tế và Bộ Công an, kịp thời trao đổi thông tin về các mặt công tác liên quan; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền; thường xuyên trao đổi với Ban Tổ chức Đại hội để bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tốt nhất bảo đảm ANTT của Đại hội...

Toàn cảnh Phiên họp.

 

Trung Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website