Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

24/07/2020
Chiều 24/7/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng thuộc Đảng bộ CATW nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự, có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, các đồng chí Vụ trưởng các Vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. 

 90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. 

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, với vai trò, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã cùng với ngành Tuyên giáo, các lực lượng làm công tác tuyên giáo đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động, tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch... Trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng CAND đã cùng với lực lượng làm công tác tuyên giáo tiến hành giáo dục chính trị sâu rộng, liên tục trong Đảng và nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhất trí, đồng lòng, tích cực thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tự giác, sáng tạo trong hành động, biến đường lối của Đảng thành phong trào quần chúng rộng lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tặng các cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng CAND đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới, nhận thức, quan điểm, đối sách, tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an đã phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến  đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm để xây dựng xã hội an toàn, bình yên cho nhân dân. Từ góc độ ngành Tuyên giáo đã tạo được mặt trận tư tưởng, thế trận an ninh nhân dân sâu rộng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình, những thành tích, chiến công vang dội của lực lượng CAND.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an. 

 

Để làm tốt công tác tuyên giáo của Đảng, của lực lượng CAND góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng chí Bùi Trường Giang lưu ý đến việc tiếp tục tăng cường phối hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin, quan điểm lệch lạc trong báo chí, văn học nghệ thuật và đặc biệt là trên không gian mạng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những mô hình mới, cách làm hay, nhân lên những điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực Tuyên giáo đều giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Công tác tuyên giáo đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, để xây dựng đường lối chính trị, biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, 75 năm qua, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các mặt công tác tuyên giáo như: Giáo dục lý luận chính trị; quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng đối với cán bộ, chiến sỹ; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động trong toàn lực lượng và xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ CAND. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng CAND cần chủ động nhận thức bối cảnh tình hình, tác động đối với công tác tuyên giáo để xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, đồng thời xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; nắm chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, trên cơ sở đó có những nội dung tuyên truyền phù hợp…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Bùi Trường Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

 

Nhân dịp này, Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 21 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng 39 cá nhân thuộc Bộ Công an có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng...

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website